jubility 8500.0~ 平均スコア
ORANGE-G
orange
2022/11/6 23:35 更新
BACK
グラフ精度: (入力値×1万がグラフの左端になります)
festoGlitter Cube
BEMANI Sound Team "dj TAKA"
festo/オリジナル/dj TAKA
[BASIC] Lv.3 - 152 Notes (4 Holds): 5921 per perfect
Average-998630
998630
SSS