<< Back to Top

Version 1.11.7

Version 1.11.6

Version 1.11.5

Version 1.11.4

Version 1.11.3

Version 1.11.2

Version 1.11.1

Version 1.11.0 “Preciousness”

ゲーム内容の変更1: GPシステム

ゲーム内容の変更2: 戦闘関係

ゲーム内容の変更3: スキル・アイテム・ステートの変更

ゲーム内容の変更4: その他

不具合の修正

演出の変更

Version 1.10.4

Version 1.10.3

Special Site

Version 1.10.2

Version 1.10.1

Version 1.10.0 “Making Flawless”

ゲーム内容の変更

不具合の修正

演出の変更

Version 1.9.10

Version 1.9.9

Version 1.9.8

Version 1.9.7

Version 1.9.6

Version 1.9.5

Version 1.9.4

Version 1.9.3

Version 1.9.2

Version 1.9.1

Version 1.9 “Brilliant Cut”

Version 1.8.1

Version 1.8

Version 1.7

Version 1.6

Version 1.5

Version 1.4 “Bejewelled”

Version 1.3

Version 1.2

Version 1.1

Version 1.0

Version 0.93

Version 0.92

Version 0.91b

Version 0.91

Version 0.9 “Rough Stone”

<< Back to Top